BELASTINGSVERMINDERING

 

U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand? Dan kan u vanaf nu belastingvermindering krijgen als de werken worden uitgevoerd door een vakman. 
 

De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging over aan de gewesten. Zij zullen dus in de toekomst bepalen welke fiscale voordelen aan de uitgaven voor inbraak- en brandbeveiliging verbonden zijn. Tot zolang een gewest er niet anders over beslist, blijft de bestaande regeling doorlopen. De belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en brand bedraagt 30 % van de gedane uitgaven met een maximum van € 760 per woning (uitgaven gedaan in 2014 / aanslagjaar 2015).

Onder andere rookmelder, draagbare brandblussers van 6kg poeder of 6 lieter schuim komen hiervoor in aanmerking. Reden te meer om dringend eens te denken aan veiligheid thuis!

Klik hieronder voor meer details op de website van de Federale Overheidsdienst Financien:

www.besafe.be/tips/belastingsvermindering-beveiliging-van-woningen-tegen-inbraak-en-brand